• Dzisiaj jest
  Środa 19.01.2022
  • czerwiec 2022
    • 14
    • Wt
    • spotkanie ogólne z rodzicami ( informacje o wystawionych ocenach końcoworocznych i zachowaniu)
    • 14.06.
    • Inne wydarzenie
  • maj 2022
    • 17
    • Wt
    • spotkanie ogólne z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu)
    • 17.05.
    • Inne wydarzenie
  • kwiecień 2022
    • 05
    • Wt
    • spotkanie ogólne z rodzicami (informacja o postępach w nauczaniu i zachowaniu)
    • 05.04.
    • Inne wydarzenie
  • marzec 2022
    • 08
    • Wt
    • spotkania indywidualne z rodzicami – dni otwarte
    • 08.03.
    • Inne wydarzenie